Sensoryka

Sensoryka
Dla kogo? Zajęcia z sensoryki to zabawa, która w sposób metodyczny uczy dzieci poprawnego reagowania na poszczególne wrażenia zmysłowe oraz bodźce zewnętrzne. Są to zajęcia dla dzieci, które potrzebują dodatkowego, konsekwentnego ćwiczenia w kierunku rozwoju sensorycznego.

Minimalna liczba uczestników: 5 osób w każdej grupie wiekowej (jeśli grupa będzie liczyła mniej niż 5 dzieci zajęcia się nie odbędą, a ich termin zostanie przeniesiony na dzień kiedy grupa będzie liczyła więcej niż 5 osób). Każde zajęcia mają swój temat przewodni zaczerpnięty z otaczającego dzieci świata np. muszle, słoneczniki, ślimaki, deszcz, piłka itd… Podczas zajęć dzieci próbują w sposób dotykowy lub słuchowy zgłębić ten świat przy użyciu prostych narzędzi, takich jak np. wałki, sita, pipety, spryskiwacze, młotki. Sprawdzamy w ten sposób jak daje się wykorzystać wybrany materiał przy pomocy różnych zmysłów. Osobnym punktem zajęć są zawsze zabawy rytmiczno/ muzyczno/ ruchowe nawiązujące bądź nie do tematu przewodniego. Dodatkowo, gdy dany temat zajęć nam na to pozwoli, dzieci wykonują pracę plastyczną, dzięki której dzieci mogą rozwijać różne zmysły oraz wyobraźnię. Na każde zajęcia należy mieć ubranie na zmianę. Podczas zajęć dorośli asystują swoim dzieciom, dzięki czemu mogą obserwować ich rozwój i postępy 🙂

Zajęcia z sensoryki różnią się od sensoplastyki.

Termin

Środa 16.00 – 17.00
18.00 – 19.00

Czas trwania

60 min.

Wiek uczestników

3 – 8 lat (z podziałem na grupy wiekowe 3-5, 6-8)

Cena

50 zł za wejście jednorazowe

Kontakt

Bardzo prosimy o wcześniejsze zgłaszanie chęci uczestnictwa w zajęciach:

Osobiście

ul. Skalnicowa 76

511 410 600

fruu@salazabawfruu.pl

Messenger Fruu

Ilość miejsc ograniczona