Regulamin Sali Zabaw FRUU

Regulamin Sali Zabaw FRUU
Szanowni Państwo przed wejściem na Salę Zabaw FRUU prosimy zapoznać się z zasadami obowiązującymi w naszej Sali
1. Sala Zabaw Fruu – to sala zabaw, z której mogą korzystać dzieci po zakupieniu biletu.
2. Sala Zabaw Fruu jest miejscem, w którym mieści się strefa zabawy, recepcja, urządzenia sanitarne oraz szafki. Wstęp do niej mają dzieci będące pod opieką rodzica lub pełnoletniego opiekuna.
3. Strefa zabawy – przeznaczona jest do korzystania przez dzieci, rodziców lub dorosłych opiekunów.
4. Korzystanie z Sali Zabaw Fruu jest odpłatne. Ceny naliczane są według przyjętego cennika. Szczegółowy cennik znajduje się przy wejściu (w recepcji).
5. Właściciel oraz pracownicy Sali Zabaw Fruu nie sprawują opieki nad dziećmi pozostawionymi na terenie Sali Zabaw Fruu bez opieki rodzica lub pełnoletniego opiekuna, udostępniają jedynie dzieciom oraz rodzicom lub pełnoletnim opiekunom przestrzeń oraz infrastrukturę do zabawy. Pracownicy sprawują wyłącznie nadzór nad prawidłowym korzystaniem z urządzeń i atrakcji Sali Zabaw Fruu.
6. Rodzic lub prawny opiekun może pozostawić dziecko (minimum pięcioletnie) pod opieką pracownika sali zabaw po zgłoszeniu takiej potrzeby przynajmniej dzień wcześniej i wypełnieniu odpowiedniego formularza.
7. Dzieci mogą wejść na teren Sali Zabaw Fruu i z niego wyjść, tylko pod opieką rodzica lub pełnoletniego opiekuna.
8. Sala Zabaw Fruu przeznaczona jest dla dzieci od 4 do 12 roku życia.
9. Dzieci, które nie ukończyły czwartego roku życia oraz dzieci niepełnosprawne (w każdym wieku) mogą przebywać i korzystać z Sali Zabaw Fruu wyłącznie pod opieką rodzica lub pełnoletniego opiekuna.
10. Rodzic lub pełnoletni opiekun wchodzący z dzieckiem na teren Sali Zabaw Fruu jest całkowicie odpowiedzialny za bezpieczeństwo dziecka.
11. Rodzic lub pełnoletni opiekun jest odpowiedzialny za dopilnowanie, aby wszystkie zabawki, zawartość kieszeni dzieci, łańcuszki, kolczyki, okulary lub inne akcesoria mogące stanowić potencjalne niebezpieczeństwo dla bawiących – pozostały poza Salą Zabaw Fruu.
12. Obsługa Sali Zabaw Fruu zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia kolejnego dziecka na Salę Zabaw Fruu, w sytuacji, w której, większa niż aktualna liczba klientów na sali, zagraża ich komfortowi i bezpieczeństwu, lub w okresie ogłoszonego stanu epidemii i wprowadzonych ograniczeń.
13. Obsługa Sali Zabaw Fruu zastrzega sobie prawo do pomiaru temperatury klientom zaraz po ich wejściu na teren sali zabaw, szczególnie podczas ogłoszonego stanu epidemii.
14. Rodzic lub pełnoletni opiekun jest zobligowany do kontrolowania czasu oraz do punktualnego opuszczenia Sali Zabaw Fruu.
15. Buty (również buty zamienne), skarpetki (po zmianie ich na drugą parę) i odzież wierzchnią należy pozostawić w przeznaczonych do tego celu szafkach lub w innych przeznaczonych do tego miejscach.
16. Wejście na konstrukcję możliwe jest wyłącznie w skarpetkach. Zabrania się wchodzenia w obuwiu (nawet z ochraniaczami) lub boso.
17. W strefie zabaw dzieci i dorośli przebywają w skarpetkach, również latem. Ochraniacze na obuwie nie są akceptowane.
18. W sytuacji braku skarpetek na zmianę – rodzic lub pełnoletni opiekun jest zobligowany do ich zakupu w Recepcji Sali Zabaw Fruu.
19. Korzystać z urządzeń, sprzętów znajdujących się na konstrukcji i atrakcji mogą zarówno dzieci jak i ich rodzice lub opiekunowie.
20. Przed rozpoczęciem zabawy lub skorzystaniem z urządzeń, sprzętów oraz atrakcji rodzic lub pełnoletni opiekun jest zobowiązany do pouczenia dziecka o właściwym sposobie korzystania z nich.
21. Za bezpieczeństwo dzieci przebywających na terenie Sali Zabaw Fruu odpowiadają rodzice lub pełnoletni opiekunowie sprawujący nad nimi opiekę.
22. Dzieci przebywające na terenie Sali Zabaw Fruu bez osoby dorosłej są pozostawiane na wyłączną odpowiedzialność rodzica lub pełnoletniego opiekuna.
23. Pracownicy Sali Zabaw Fruu sprawują nadzór i kontrolę nad prawidłowym i zgodnym z zasadami bezpieczeństwa korzystaniem z urządzeń i atrakcji dostępnych na Sali Zabaw Fruu.
24. Jeśli dziecko – pomimo reakcji personelu – zachowuje się w sposób nieakceptowalny, pracownicy mogą skrócić czas jego pobytu na terenie Sali Zabaw i poprosić o natychmiastowe opuszczenie przez dziecko i rodzica Sali Zabaw Fruu bez zwrotu kosztów.
25. Właściciel Sali Zabaw Fruu oraz personel nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci oraz szkody lub krzywdy powstałe w związku z nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu, w tym przede wszystkim za wprowadzenie w błąd personelu co do wieku dziecka.
26. Wszelkie roszczenia powinny zostać zgłoszone przed opuszczeniem Sali Zabaw Fruu. Roszczenia zgłoszone po wizycie lub zabawie uznane zostaną za niepowstałe na Sali Zabaw.
27. Za szkody spowodowane przez dziecko wyłączną odpowiedzialność ponosi rodzic lub pełnoprawny opiekun dziecka.
28. Na terenie Sali Zabaw Fruu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, środków odurzających oraz palenia papierosów (również e-papierosów). Pracownicy mogą odmówić wstępu lub poprosić o opuszczenie sali zabaw bez zwrotu kosztów biletu osobę, wobec której zachodzi podejrzenie pozostawania pod wpływem alkoholu, środków odurzających oraz zachowującą się agresywnie.
29. Na terenie Sali Zabaw Fruu zabrania się zachowań, które mogą grozić upadkiem, urazem lub innym uszczerbkiem na zdrowiu dla dziecka lub jego opiekuna, w tym:
– popychania innych dzieci,
– uniemożliwiania zabawy innym dzieciom poprzez niewłaściwe zachowanie,
– wyrzucania piłeczek z basenu,
– wnoszenia jedzenia i napojów na konstrukcję,
– jedzenia, żucia gum oraz picia podczas zabawy (grozi zadławieniem),
– wchodzenia na zewnętrzne części konstrukcji, ogrodzenie oraz siatkę sali zabaw (grozi wypadkiem),
– korzystania z urządzeń i wyposażenia sali zabaw w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem (m.in. wspinanie się po zjeżdżalni, wykonywanie ewolucji na trampolinach, itp.),
– wnoszenia na teren Sali Zabaw przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych, które mogą spowodować zranienie, ukłucie lub inny uszczerbek na zdrowiu lub mogą być niebezpieczne dla pozostałych osób korzystających z sali zabaw
– wynoszenia zabawek, piłek i innych przedmiotów z Sali Zabaw
30. Zasady korzystania z trampoliny:
– należy skakać na środku trampoliny,
– na trampolinie powinna znajdować się wyłącznie 1 osoba,
– maksymalne obciążenie trampoliny: 80 kg.
– korzystanie z trampoliny jest możliwe wyłącznie w skarpetkach,
– na trampolinie niedozwolone jest jedzenie, picie, żucie gumy itp.,
– kategorycznie zakazane jest wykonywanie salt oraz innych ewolucji,
– na trampolinie nie wolno skakać w okularach, koralach, bransoletkach itp.,
– rodzice nie mogą korzystać z trampoliny równolegle z dziećmi.
31. Zasady korzystania ze zjeżdżalni:
– zakazane jest: wspinanie się po zjeżdżalni; zjeżdżanie na brzuchu, głową w dół oraz w pozycji leżącej, trzymanie się za ręce z osobą zjeżdżającą równolegle na sąsiadującej zjeżdżalni, rzucanie piłek na zjeżdżalnię. – niedozwolone jest popychanie się, blokowanie przejazdu innym osobom.
– nie należy zjeżdżać bezpośrednio po osobie wcześniejszej
– należy odczekać aż osoba ta bezpiecznie opuści zjeżdżalnię.
– podczas zjeżdżania należy trzymać ręce blisko tułowia.
– w sezonie letnim, ze względów bezpieczeństwa koniecznym jest zakładanie leginsów/ rajstop/ spodni z długimi nogawkami w celu zabezpieczenia skóry na nogach przed ewentualnymi otarciami.
32. Za rzeczy pozostawione na Sali Zabaw właściciel ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności.
33. W razie wątpliwości, sprawy nierozstrzygnięte w powyższym regulaminie należy skonsultować z obsługą bądź kierownikiem Sali Zabaw.
34. Rodzic/opiekun wpuszczający dziecko na teren sali oświadcza, że zapoznał się z regulaminem Sali Zabaw Fruu i zobowiązuje się go przestrzegać.

Kontakt

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

fruu@salazabawfruu.pl

+48 511 410 600

Messenger Fruu

Sala Zabaw Fruu, ul. Skalnicowa 76, 04-797 Warszawa