Regulamin Organizacji Urodzin

REGULAMIN ORGANIZACJI PRZYJĘCIA URODZINOWEGO DLA DZIECI

W SALI ZABAW FRUU

 1. Urodziny organizowane są w Sali Zabaw Fruu, przy ulicy Skalnicowej 76, 04 – 797 Warszawa.
 2. Zamawiający (rodzic/opiekun Jubilata) jest odpowiedzialny za gości zaproszonych na Przyjęcie Urodzinowe.
 3. Rezerwacji wstępnego terminu urodzin można dokonać osobiście, telefonicznie bądź pocztą elektroniczną na adres fruu@salazabawfruu.pl
 4. Przyjęcie Urodzinowe organizowane jest po wypełnieniu Umowy organizacji przyjęcia urodzinowego oraz wpłaceniu zadatku min. 200 zł w terminie 3 dni od momentu dokonania wstępnej rezerwacji.
 5. Zadatek wpłacony przez zamawiającego jest na określony termin i nie podlega zwrotowi w przypadku odwołania przyjęcia urodzinowego przez zamawiającego.
 6. Zadatek w całości, za zgodą stron, może zostać uznany w poczet nowego terminu, jeśli informacja o przełożeniu zostanie przekazana organizatorowi (Sali Zabaw Fruu) nie później niż trzy dni przed dotychczasowym terminem. Jeśli natomiast ten czas będzie krótszy, 100 zł z wpłaconego zadatku przepada, a zamawiający zobowiązany jest dopłacić odpowiednią kwotę, by zadatek na nowy termin nie był niższy niż 200 zł.
 7. Jeżeli przyjęcie urodzinowe nie odbędzie się z winy Sali Zabaw Fruu, zadatek wpłacony przez Zamawiającego podlega zwrotowi powiększony o 200 zł, czyli o minimalną kwotę zadatku.
  • Jeśli w wyniku zdarzenia, skutkującego zaistnieniem siły wyższej, nie zawinionej przez żadną ze stron, np. powodzi, pożaru, epidemii, wprowadzeniem przez władze zarządzeń ograniczających działalność gospodarczą, impreza urodzinowa nie będzie mogła się odbyć, organizator, tj. Sala Zabaw Fruu, zobowiązuje się do zwrócenia zadatku wpłaconego na poczet imprezy bądź zaproponowania innego dogodnego terminu na jej zorganizowanie.
 8. Do wyłącznej dyspozycji Jubilata i jego gości przez czas trwania imprezy urodzinowej jest wydzielona przestrzeń urodzinowa. Czas imprezy urodzinowej wynosi 2 godziny zegarowe. Czas liczony jest od ustalonej w Umowie godziny, a nie od momentu zebrania się gości, którzy mogą się zbierać maksymalnie na 15 minut przed godziną rozpoczęcia przyjęcia urodzinowego.
 9. W trakcie każdego Przyjęcia Urodzinowego sala zabaw pozostaje zamknięta dla Klientów indywidualnych.
 10. Pracownicy sali zabaw zapewniają jedynie obsługę techniczną urodzin. Podczas imprezy urodzinowej opiekę nad jubilatem i jego gośćmi, sprawuje wynajęty przez Zamawiającego opiekun bądź opiekunowie (zależnie od liczby uczestników).

W przypadku chęci zapewnienia dodatkowych atrakcji urodzinowych Zamawiający może zakupić usługę animatora.

 1. Istnieje możliwość przedłużenia imprezy urodzinowej o dodatkową godzinę w cenie 200 zł/godz., jeśli przedłużenie ma miejsce w godzinach otwarcia sali zabaw, lub w cenie 300 zł/godz. poza standardowymi godzinami otwarcia sali. Opłata ta będzie naliczana automatycznie w przypadku gdy goście urodzinowi nie opuszczą salki urodzinowej w ciągu 15 min. po ustalonym czasie końca imprezy. Przedłużenie imprezy wiąże się także z proporcjonalnymi opłatami za usługi opiekuna/opiekunów imprezy.
 2. W przypadku organizacji przyjęcia urodzinowego minimalna liczba gości wraz z solenizantem, za których zależy uiścić opłatę, to 10 osób.
  1. Wszelkie zmiany dotyczące pakietu, liczby gości, opcji dodatkowych w tym np. decyzji dotyczącej animatora należy zgłaszać najpóźniej na 3 dni przed przyjęciem urodzinowym. Będą one wiążące przy rozliczeniu kosztów imprezy.
  2. W przypadku braku potwierdzenia ilości gości urodzinowych przyjęcie będzie przygotowane zgodnie z liczbą osób podanych w Umowie organizacji przyjęcia urodzinowego.
  3. W przypadku powiększenia ilości gości w trakcie trwania imprezy Zamawiający dopłaca za każdą kolejną osobę zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 3. Rozliczenie przyjęcia urodzinowego następuje na podstawie Umowy organizacji przyjęcia urodzinowego oraz zrealizowanych dodatkowych usług i świadczeń zamówionych podczas Przyjęcia Urodzinowego. Płatność całkowitą, pomniejszoną o wpłacony zadatek, Zamawiający reguluje gotówką, blikiem lub kartą płatniczą na recepcji Sali Zabaw Fruu po zakończeniu przyjęcia urodzinowego.
 4. Poczęstunek (zgodny z wybranym pakietem), jest poczęstunkiem dla dzieci. Poczęstunek dla rodziców, ciasto, owoce, przekąski można przygotować we własnym zakresie przed Przyjęciem. Napoje zimne i ciepłe są wyłącznie do kupienia na Sali Zabaw.
 5. Tort dostarcza Zamawiający i ponosi za niego wyłączną odpowiedzialność. Serwowanie tortu urodzinowego dzieciom jest wliczone w koszt imprezy.
 6. Podpisanie Umowy organizacji przyjęcia urodzinowego jest jednoznaczne z akceptacją warunków powyższego Regulaminu Organizacji Urodzin.
 7. Uczestników przyjęcia urodzinowego obowiązuje główny Regulamin Sali Zabaw.
 8. Zgodnie z powyższym Regulaminem wejście na Salę Zabaw, zarówno przez dzieci, opiekunów jak i gości, jest możliwe jedynie w skarpetkach ( bez antypoślizgu ).

 

PREZENT DLA JUBILATA od Sali Zabaw Fruu:

Wejściówka do Sali Zabaw Fruu na  8 osobogodzin do wykorzystania przez jubilata w jednym lub w kilku wejściach.

 

 

Regulamin organizacji urodzin dla dzieci w Sali Zabaw Fruu,  z dnia 29 sierpnia 2022 r. Sala Zabaw Fruu, ul. Skalnicowa 76, 04-797 Warszawa

Kontakt

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

fruu@salazabawfruu.pl

+48 511 410 600

Messenger Fruu

Sala Zabaw Fruu, ul. Skalnicowa 76, 04-797 Warszawa