Gordonki

Gordonki

Umuzykalnianie metodą Gordona polega na uczeniu dzieci muzyki tak, jak się uczy języka mówionego – czyli poprzez otaczanie bogactwem różnorodnych form muzycznych. Najistotniejszym elementem teorii Edwina E. Gordona jest audiacja, czyli zdolność słyszenia, analizowania i rozumienia muzyki. Zajęcia mają na celu rozwijanie zdolności muzycznych, które u każdego dziecka są wrodzone. Regularne uczestnictwo w zajęciach wpływa na zwiększenie płynności mowy, lepszą dykcję, a także poprawę koncentracji uwagi i koordynacji ruchowej.

Maluchy osłuchują się z melodiami w różnych skalach modalnych oraz poruszają się w zróżnicowanych rytmach. Najważniejszym instrumentem wykorzystanym podczas zajęć jest głos ludzki. Używamy bardzo mało słów, większość melodii i rytmiczanek wykonuje się na sylabach. Dzieci stopniowo uczą się jak tworzyć indywidualny język muzyczny, wyrażać siebie, komunikować się z dorosłymi i rówieśnikami, aż wreszcie – improwizować. Żeby uprzyjemnić wspólne muzykowanie włączamy drobne rekwizyty i materiały. Niekiedy posługujemy się prostymi instrumentami perkusyjnymi lub wykorzystujemy do muzykowania przedmioty z otoczenia.

Termin

Środa 10:00-10:45

Czas trwania

45 min.

Wiek uczestników

od 0 do 3 lat

Cena

55 zł wejście jednorazowe
200 zł karnet na 4 wejścia

Kontakt

Bardzo prosimy o wcześniejsze zgłaszanie chęci uczestnictwa w zajęciach:

Osobiście

511 410 600

fruu@salazabawfruu.pl

Messenger Fruu

Ilość miejsc ograniczona