Musical Babies

Zajęcia muzyczno-ruchowe w języku angielskim dla dzieci od 6 miesiąca życia do 3 lat, podczas których dzieci: poznają słowa i zwroty angielskie za pomocą rymowanek i piosenek angielskich, przedstawianych im za pomocą wielorakich pomocy dydaktycznych, stopniowo włączają się w śpiewanie samych piosenek i mówienie rymowanek wraz z pokazywaniem określonych czynności, osłuchują się z naturalnym językiem angielskim, co pomoże w późniejszej nauce języka, mają okazję do obcowania z prawidłowymi wzorcami wymowy angielskiej, wykształcają wyczucie rytmu za pomocą prostych instrumentów muzycznych, tańca, ruchu, oraz poprzez różnorodne gry i zabawy językowo-ruchowe, usprawniając inteligencję językową i ruchową, nabywają niezastąpioną umiejętność słuchania, kojarzenia wizualno-słuchowego, oraz sprawność manualną.

Termin

Środa, 9:30

Czas trwania

35 min.

Wiek uczestników

6 m. – 3 lata

Cena

196zł karnet na 4 wejścia

rodzeństwo
180 zł/os. karnet na 4 wejścia

Kontakt

Bardzo prosimy o wcześniejsze zgłaszanie chęci uczestnictwa w zajęciach:

Osobiście

511 410 600

fruu@salazabawfruu.pl

Messenger Fruu

Ilość miejsc ograniczona