Fruu Przedszkole

Dwugodzinne zajęcia dla dzieci od 2 do 4 roku życia, w miarę możliwości,  bez udziału rodziców/opiekunów.  W trakcie zajęć zapewnione jest 2 śniadanie.

Dzieci w tym wieku mają silną potrzebę poznawania i badania otoczenia. Na zajęciach zdobywają informację o świecie poprzez zabawę, rozmowę, eksperymentowanie itd.

Podstawowymi
formami pracy są

zabawy manipulacyjno-konstrukcyjne, zabawy dydaktyczne, zabawy twórcze (tematyczne, naśladowcze), zabawy umuzykalniające, zabawy ruchowe o charakterze gimnastycznym. Ponieważ na ten wiek przypada także “okres zdania”, duży nacisk kładziony jest nie tylko na stymulację rozwoju mowy, ale także na dostarczanie prawidłowego wzorca.

Termin

Wtorek, 10:30
Czwartek, 10:00

Czas trwania

2 godziny

Wiek uczestników

2-4 lata

Cena

50 zł wejście jednorazowe
180 zł karnet na 4 wejścia

Kontakt

Bardzo prosimy o wcześniejsze zgłaszanie chęci uczestnictwa w zajęciach:

art.kwadrans@gmail.com

SMS 513 274 675

Messenger Fruu

Ilość miejsc ograniczona